Dajte spolu s nami filantropii zelenú!

O nás

Fórum donorov je asociácia popredných organizácií poskytujúcich granty v Slovenskej republike.

Snaží sa o zvýšenie transparentnosti a efektívnosti využitia finančných prostriedkov prúdiacich do neziskového sektora.

   DMS

Aktuálna uzávierka pre mimovládne neziskové organizácie zapojiť sa do mechanizmu DMS bola 21. Novembra 2014.  Najbližšia bude 21. Januára 2015 

Viac informácií →

   Filantrop roka

FILANTROPOM ROKA 2013 sa stal zakladateľ OZ Deťom pre život Miro Bílik, ktorého cieľom je pomoc deťom s onkologickým ochorením.

Viac informácií →

   Top firemný filantrop

Do rebríčka TOP FIREMNÝ FILANTROP 2013 sa zapojilo 11 firiem, ktoré darovali v roku 2012 na verejnoprospešné účely takmer 4,3 mil. eur. 

Viac informácií →

 

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...