Dajte spolu s nami filantropii zelenú!

Aktuality

Pomôžte utečencom

7. september 2015 / 0 Comments

Slovensko pozná svojich FILANTROPOV ROKA 2014

27. február 2015 / 0 Comments
O nás

Fórum donorov je asociácia popredných organizácií poskytujúcich granty v Slovenskej republike.

Snaží sa o zvýšenie transparentnosti a efektívnosti využitia finančných prostriedkov prúdiacich do neziskového sektora.

   DMS

Aktuálna uzávierka pre mimovládne neziskové organizácie zapojiť sa do mechanizmu DMS 18. septembra 2015 so začiatkom aktivácie hesla od 1. novembra 2015.  Najbližšia uzávierka bude 18. novembra 2015 

Viac informácií →

   Filantrop roka

FILANTROPOM ROKA 2014 je Miroslava Hunčíková z organizácie Svetielko pomoci, ktorá podporuje rodiny s onkologicky chorými deťmi.

Viac informácií →

   Top firemný filantrop

TOP firemný filantrop je jediný index v Slovenskej republike, ktorý od roku 2005 prináša dáta o firemnom darcovstve.

Viac informácií →

 

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...