UPOZORNENIE k DMS zbierkam

Milí partneri a organizátori zbierok,

v súvislosti s príchodom nového operátora na Slovensko by sme vás chceli poprosiť o používanie formulácie „v sieti operátorov Orange, O2 a Telekom“.

O prípadnej zmene vás budeme informovať.