DMS ZRKADLO

Nechcem, ale musím!

Popis projektu

Hlavným cieľom projektu Nechcem, ale musím! je realizácia kampane, ktorou chce ZPMP v SR presvedčiť  verejnosť, že aj ľudia s mentálnym postihnutím majú právo rozhodovať o svojom živote. Je to kampaň ktorá bude dlhodobo informovať o potrebe  meniť postoje k ľuďom s mentálnym postihnutím, k podpore  ich práv a možností zaradiť sa do prirodzeného  spôsobu života. Do života, v ktorom budú mať  rovnaké práva ako ostatní ľudia. Jedna z kľúčových  oblastí samostatnosti je samostatné rozhodovanie sa, ktorému sa kampaň  podrobne venuje. 

Trvanie: 1.6.2013 – 31.3.2014

Detail projektu

  • Organizácia
    Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR (ZPLMP v SR)

  • Tagy Ukončená
Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...