DMS TEHLICKA

Tehlička

Popis projektu

Cieľom projektu Tehlička – verejnej zbierky je podpora rozvojových projektov organizácie. Prioritne sa v rámci verejnej zbierky získajú finančné prostriedky ako podporu centra pre Deti ulice s názvom Kala-kala v Angole. Súčasťou kampane v rámci verejnej zbierky bude i informovanie verejnosti, ale predovšetkým žiakov a študentov na školách o problémoch života v krajinách tretieho sveta. Ďalej viesť mladých ľudí k spoluzodpovednosti a k solidarite s inými.

Trvanie: 15.2.2015 – 31.7.2015

Detail projektu

  • Organizácia
    SAVIO, OZ
  • Tagy Ukončená
Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...