DMS ZNIEV

Celoslovenská verejná zbierka na rekonštrukciu Kalvárie v Kláštore pod Znievom pod záštitou primátora mesta Martin, Andreja Hrnčiara

Popis projektu

V obci Kláštor pod Znievom sa nachádza niekoľko desiatok kultúrnych pamiatok, ktoré nie sú v dobrom technickom stave. V týchto dňoch je pre nás  urgentnou prioritou baroková Kalvária s kostolom sv. Kríža /1728 – 1729/, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou a významnou dominantou obce Kláštor pod Znievom a regiónu Turiec.

O významnosti miesta svedčí fakt, že veľkú renováciu po odchode Jezuitov, vykonal v roku 1816 znievsky rodák a nitriansky biskup Jozef Kluch. V minulosti venoval svoju pozornosť Kalvárií i prvý slovenský banskobystrický biskup Marián Blaha, za ktorého pôsobenia boli dostavané kaplnky a inštalované polychrómové reliéfy od akademického sochára Vasilija Čermáka.

Strecha je v katastrofálnom a havarijnom stave. Po jej spadnutí hrozí spadnutie stropu a zničenie tejto kultúrnej pamiatky. Generálna rekonštrukcia strechy kostola na Kalvárii v Kláštore pod Znievom je v súčasnosti nevyhnutná. Z vlastných finančných prostriedkov nie sme schopní túto rekonštrukciu vykonať.

Trvanie zbierky: 1.11.2014 – 31.7.2015


Detail projektu

  • Organizácia
    Priatelia Znieva, OZ
  • Tagy Ukončená
Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...