DMS CHARITA

Pôstna krabička pre Afriku

Popis projektu

Slovenská katolícka charita poskytuje humanitárnu a rozvojovú pomoc najchudobnejším krajinám subsaharskej Afriky (Uganda, Keňa). Prostredníctvom kampane „Pôstna krabička pre Afriku“ chceme zvyšovať povedomie verejnosti na Slovensku o príčinách chudoby v subsaharskej Afrike a založiť tradíciu solidarity počas pôstneho obdobia pred Veľkou nocou pravidelným konaním verejnej zbierky na pomoc najchudobnejším krajinám Afriky. Tohtoročnou zbierkou a kampaňou pod názvom „Pôstna krabička pre Afriku“ chceme venovať zvýšenú pozornosť deťom postihnutým HIV a AIDS v Ugande, kde žije podľa údajov OSN až 2 milióny sirôt, ktoré stratili jedného alebo obidvoch rodičov, kvôli HIV a AIDS.

Trvanie: 15.2.2015 – 15.5.2015

Detail projektu

  • Organizácia
    Slovenská katolícka charita
  • Tagy Ukončená
Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...