DMS VPN

Verejná zbierka Vojenskej podpornej nadácie 2022/2023

Popis projektu

Projekt je doplnkovým zdrojom financovania programov Vojenskej podpornej nadácie – vojaci-vojakom, S.O.S, ktoré podporujú jednotlivcov komunity vojakov a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa z dôvodu nepredvídaných okolností alebo zranení dostali do nepriaznivej životnej situácie, prípadne pomoc pozostalým rodinám.

Zároveň je projekt aj zdrojovým prvkom pre projekt OS SR s názvom „Nájdi si svoj domov“. Ide o prácu profesionálnych vojakov vo všetkých  regiónoch SR v miestach dislokácie útvarov a zariadení OS SR v prospech detí a mladých dospelých z centier pre deti a rodiny.

Pôjde o ich spoločne strávené aktivity v rámci „dní otvorených dverí„ vo vojenských útvaroch, aktivity pri príležitosti Dňa detí, detský Mikuláš, ale aj rôzne športové, kultúrne a iné podporné aktivity pre tieto deti z detských domovov. Projekt už funguje 2 roky.

Trvanie: 27.8.2022-26.8.2023

Detail projektu

  • Organizácia
    Vojenská podporná nadácia
  • Tagy Ukončená
Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...