DMS RODINY

Pomoc rodinám v núdzi

Popis projektu

Pomôcť rodinám v núdzi s naplnením základných životných potrieb – bývanie a strava. Rodinám pomôžeme s občasným zaplatením nájmu a stravy. S každou z rodín pracujeme dlhodobo, zapájame ich do aktivít, vyžadujeme ich participáciu, aby to od nás nebola jednostranná pomoc, ktorá rodinu vedie k pasívnemu konzumizmu. Máme nastavené pravidlá pomoci. Rodinu sa snažíme viesť tak, aby bola zodpovedná a aktívne spolupracovala na zlepšení svojej životnej situácie.

Trvanie: 9.12.2020-30.11.2022

Detail projektu

  • Organizácia
    OZ Maják nádeje
  • Tagy Ukončená
Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...