DMS DAR

Neskrývajme svoj pohľad pred núdznymi

Popis projektu

Spišská katolícka charita ako poskytovateľ služieb na území Oravy, Liptova a Spiša má veľký záber sociálnej pomoci prijímateľom sociálnych služieb, ktorých osudy sa častokrát spájajú s negatívnymi životnými udalosťami, či nedostatkom záujmu zo strany spoločnosti, rodiny. Hovoríme o senioroch, zdravotne znevýhodnených osobách, týraných ženách a ich deťoch, deťoch so zdravotným postihnutím, chorých, ľuďoch bez domova, či tých, čo trpia chudobou. Cieľom je dať týmto ľuďom nádej a pomôcť im v ich ťažkých chvíľach. Podporovať ich a poskytnúť im kvalitné služby, na čo je potrebné mať dostatok financií, ktoré by boli schopné pokryť tieto náklady. Neposledným cieľom je tiež propagácia našej organizácie a myšlienky zbierky, ktorá upozorňuje na to, aby sme neskrývali svoj pohľad pred núdznymi a prejavili svoju solidárnosť a podporu tým, ktorí to potrebujú.

Trvanie: 14.12.2020-28.11.2021

Detail projektu

  • Organizácia
    Spišská katolícka charita
  • Tagy Ukončená
Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...