DMS PRIBEHY

Pamäť národa/Príbehy 20. storočia

Popis projektu

Všeobecný verejnoprospešný účel, na ktorý sa bude DMS zbierka vykonávať bude spočívať v rozvoji, ochrane a prezentácii duchovných a kultúrnych hodnôt spoločnosti; natáčanie a archivovanie rozhovorov s pamätníkmi bývalých totalitných režimov a ich následné spracovanie do šíriteľných audiovizuálnych formátov bude predstavovať jedinečné kultúrne a historické dedičstvo pre ďalšie generácie so širokým využitím. 

Trvanie: 1.11.2014 – 31.10.2015

Detail projektu

  • Organizácia
    Post Bellum SK
  • Tagy Ukončená
Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...