DMS BROZ

Podporte ochranu prírody

Popis projektu

Obnova prirodzeného lúčneho a  stepného charakteru cenných prírodných území pastvou a následné zlepšenie podmienok pre ohrozené druhy. Ochrana vzácnych druhov rastlín, živočíchov a biotopov. Zapojenie obyvateľov hlavného mesta, Podunajska a Bielych Karpát do aktívnej ochrany vzácnych prírodných území v ich okolí poskytnutím možnosti zapojiť sa do konkrétnych ochranárskych opatrení – prípravy plôch pred pastvou vysekávaním náletových drevín. Ekovýchova počas exkurzií zameraných najmä na rodiny s deťmi, umožnenie priameho kontaktu s hospodárskymi zvieratami.

Trvanie: 1.11.2014 – 20.10.2015

Detail projektu

  • Organizácia
    BROZ
  • Tagy Ukončená
Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...