DMS MARIA

Rádio Mária bližšie k poslucháčom

Popis projektu

Rádio Mária Slovensko denne prináša bohatý duchovný program a sprevádza poslucháčov pri denných aktivitách. Prihovára sa najmä chorým, trpiacim a strateným. Chceme naďalej prinášať slová povzbudenia, útechy a modlitby všetkým, ktorí to potrebujú. Súčasťou programu sú sväté omše vysielané naživo z farností na Slovensku, ktoré zabezpečujú dobrovoľníci. Výťažok z verejnej zbierky použijeme na zabezpečenie súčasného vysielania a jeho rozšírenie do vzdialenejších farností.

Trvanie: 10.9.2020-31.5.2021

Detail projektu

  • Organizácia
    Rádio Mária Slovensko, o. z.
  • Tagy Ukončená
Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...