DMS KONTO

Konto Bariéry

Popis projektu

Cieľom projektu je získať finančné prostriedky na Konto Bariéry, informovať verejnosť o nevyhnutnosti pomáhať tejto skupine ľudí, upozorňovať na nedostatky v prístupe k ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Súčasne tiež informovať o možnosti uchádzať sa o príspevok z Konta Bariéry. Cieľom projektu Konto Bariéry je zaistiť pomôcky deťom so zdravotným znevýhodnením v prípade, že na tieto pomôcky neprispieva štát alebo zdravotné poisťovne alebo prispievajú len čiastočne, pre dieťa je pomôcka nevyhnutná a rodina nemá dostatok finančných prostriedkov na jej zaplatenie.

Trvanie: 1.11.2020-30.9.2021

Detail projektu

  • Organizácia
    Detský fond SR
  • Tagy Ukončená
Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...