DMS EXPRESDETOM

Sociálna pomoc deťom, rodinám, jednotlivcom a znevýhodneným skupinám obyvateľstva

Popis projektu

Cieľom projektu je priebežne získavať finančné prostriedky na realizáciu aktivít Nadácie Rádia Expres. Rozsah a veľkosť projektov priamo súvisí s výškou získavaných finančných prostriedkov. Vzdelávací projekt pre triedy/školy – online/osobne priblížiť nové možnosti a prístupy k vzdelávaniu detí. Projekt Vianoce 2021 – podpora krízových centrier, detí a mládeže z domovov sociálnych služieb a obdobných zariadení na základe ich aktuálnych potrieb.

Trvanie: 9.3.2021-28.2.2022

Detail projektu

  • Organizácia
    Nadácia Rádia Expres
  • Tagy Ukončená
Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...