VÝZVA PRE AKTÍVNYCH OBYVATEĽOV VÝCHODNÉHO SLOVENSKA

Nadačný fond Karpatskej nadácie podporí svojpomocné verejnoprospešné projekty celkovou sumou 15 000 Eur.

Nadačný fond Getrag spravovaný Karpatskou nadáciou otvoril 3. ročník grantového programu Getrag pre región. O podporu verejne prospešných rozvojových projektov sa môžu uchádzať neziskové organizácie ale aj aktívne neformálne skupiny z košického a prešovského kraja.
Program Getrag pre región podporí projektové zámery neziskových organizácií v oblasti bezpečnosti, mobility, environmentálneho vzdelávania, rozvoja a zodpovednosti u detí a mládeže. V rámci výzvy 2017 bude prerozdelených 15 000 EUR.
V minulom roku pribudli vďaka programu v našom regióne 2 oddychové zóny, 2 komunitné záhrady a 4 komunity zrealizovali svoje plány na rozvoj voľnočasových aktivít. Ak máte aj vy nápad a chýbajú vám prostriedky na jeho realizáciu, neváhajte využiť túto príležitosť.
Karpatská nadácia prijíma žiadosti o podporu do 15. januára 2018.
„Čítanie projektov, ich hodnotenie mi prinieslo niekoľko príjemných prekvapení: úžasné zanietenie a aktivita ľudí, ktoré som vnímal skrz riadky, ktoré v ich projektoch napísali. Snaha meniť veci k lepšiemu. Prehľadne pripravené projekty a systém hodnotenia. Aj pre to všetko sa teraz teším na nové a zaujímavé projekty, v ktorých nápomocnou bude aj firma Getrag Ford Transmissions.“, hodnotí svoju minuloročnú skúsenosť Peter Štefanko, Senior Manager HR.
„Úprimne nás teší s akým záujmom o realizáciu grantového programu sme sa stretli u zástupcov firmy Getrag. Veríme preto, že naše spoločné, dnes už takmer trojročné úsilie prinesie východnému Slovensku a jeho aktívnym obyvateľom veľa pozitívnych zmien a nových rozvojových impulzov,“ dodáva Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie.
Všetky informácie o výzve a grantových programoch sú uvedené na www.karpatskanadacia.sk.