Pozvánka na informačné semináre k výzvam na podporu mimovládnych neziskových organizácií z fondov EÚ

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Vás pozýva na sériu informačných
seminárov k výzvam z operačného programu Efektívna verejná sprava, určeným pre mimovládne
neziskové organizácie.

Výzvy podporia aktivity MNO:
– v oblasti tvorby lepších verejných politík od národnej až po miestnu úroveň,
– pri tvorbe partnerstiev medzi MNO a verejnou správou,
– pri informovaní a zvyšovaní povedomia o verejných politikách,
– pri zapájaní partnerov a verejnosti do tvorby a napĺňania verejných politík.
Informačné semináre organizujeme s cieľom priblížiť Vám podmienky a nastavenia výziev a diskutovať
s Vami o Vašich zámeroch a nápadoch a možnostiach ich financovania z týchto výziev.
Semináre organizujeme v spolupráci s riadiacim orgánom operačného programu Efektívna verejná
sprava, Ministerstvom vnútra SR (http://www.minv.sk/?opevs) a s krajskými Informačno-poradenskými
centrami.
Semináre sa uskutočnia naprieč celým Slovenskom:
10.05.2017 Trnava Budova úradu TTSK, Starohájska 10
11.05.2017 Nitra Agroinštitút Nitra, Akademická ul. 4
15.05.2017 Trenčín Budova TNSK, K dolnej stanici 20A
17.05.2017 Bratislava Budova zastúpenia EK na Slovensku, 18.05.2017 Žilina BPuadlisoávday Z 2A9S K, Komenského 48
24.05.2017 Banská Bystrica ČBeusdkoovsalo MveÚn mskeesj taar mBBá,d y 26
25.05.2017 Košice VHevrieezjndáo sklnavižonvicaa 5 J ána Bocatia,
26.05.2017 Prešov Bmuiedrouv a2 úradu VÚCPO, Námestie
30.05.2017 Bratislava Budova zastúpenia EK na Slovensku, Palisády 29
Všetky semináre budú v čase od 10:00 do 15:00, podrobnejšie informácie o priebehu nájdete
v programe.
Odborným garantom seminárov bude Danica Hullová z Centra pre vzdelávania neziskových organizácií,
ktorá má dlhoročné skúsenosti tak s fondmi EÚ, ako aj so vzdelávaním a trénovaním ľudí
z mimovládneho sektora.

Prihlásiť sa môžete pomocou elektronického formulára:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSey5vNHSC2OxdIR6fzIECKB9abZMtXSGCinfmYteCutwLtztg/viewform
Najneskôr do 3 pracovných dní pred termínom konania daného semináru.
Kapacita jednotlivých seminárov je najviac 50 ľudí.
Využite jedinečnú príležitosť, kedy môžete odovzdať svoje skúsenosti a pomôcť nastaviť verejné politiky
na Slovensku v prospech ich prijímateľov, občanov Slovenska. Výška finančnej alokácie na výzvy je
dostatočne vysoká na to, aby podporila všetky kvalitné projekty. Buďte jedným z nich!

Program infoseminárov_OPEVS

Podujatie je spolufinancované z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.