OPEN GOVERNMENT WEEK 2017

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Vás srdečne pozýva na celotýždňový workshop s názvom OPEN GOVERNMENT WEEK 2017.

Po úspešnom minuloročnom OPEN GOVERNMENT WEEK, ktorým sme naštartovali Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017-2019, je tento ročník venovaný sieťovaniu širokého spektra aktérov, ktorí sa podieľajú na realizácii záväzkov SR v oblasti otvoreného vládnutia tak na strane verejnej správy, ako aj na strane občianskej spoločnosti, akademickej obce a iných socio-ekonomických partnerov.

V týždni od 6. novembra do 10. novembra 2017 budeme diskutovať a hľadať spoločné, prospešné riešenia pre všetkých v témach otvorené vzdelávanie, participácia, otvorená justícia, otvorené dáta a v téme nástrojov boja proti korupcii. Už teraz sa môžete tešiť na živé a konštruktívne diskusie, prezentácie inovatívnych projektov, prístupov z prostredia verejnej správy, akademického prostredia, mimovládnych neziskových organizácií z domova aj zo zahraničia.

OPEN GOVERNMENT WEEK 2017 je rozdelený do 5 tematických dní:

  • o 6.11.2017 – OTVORENIE OPEN GOVERNMENT WEEK 2017 panelovou diskusiou na tému „Dokáže otvorené vládnutie prinavrátiť dôveru ľudí v štát?“ (11:00 – 13:00)
  • o 6.11.2017 – Otvorené vzdelávacie zdroje (14:00 – 17:30)
  • o 7.11.2017 – Participácia (9:00 – 16:00)
  • o 8.11.2017 – Otvorená legislatíva (9:00 – 15:00)
  • o 9.11.2017 – Otvorené informácie (otvorené dáta, otvorené API, otvorený softvér) (9:00 – 16:00)
  • o 10.11.2017 – Transparentnosť a boj proti korupcii (9:00 – 15:00)

Miesto konania: Galéria Slovenskej výtvarnej únie / Umelka, Dostojevského rad 2, 81109 Bratislava
V prípade Vášho záujmu zúčastniť sa workshopu OPEN GOVERNMENT WEEK 2017, prosím, vyplňte registračný formulár a zarezervujete si deň/dni vo Vašom kalendári.

Účasť na workshopoch je bezplatná.
Presný program a zoznam prezentujúcich zverejníme v nasledujúcich dňoch na stránke úradu a na Facebooku.