Nové projekty od 1.5.2023

Od 1. mája môžete podporiť tri nové projekty:

DMS BASKETBAL – Basketbalový klub Trenčín

DMS TESCO – Nadáciu Tesco

DMS VODIACIPES – Výcvikovú školu pre vodiace a asistenčné psy