Karpatská nadácia oslavuje 20 rokov od svojho založenia

http://karpatskanadacia.sk/2014/06/narodeninova-recepcia-karpatskej-nadacie/