DMS VODIACIPES

Psí pomocníci

Popis projektu

Finančné prostriedky z verejnej zbierky budú použité na dofinancovanie kompletnej starostlivosti o účelový chov psov so špeciálnym výcvikom, nakoľko náklady na starostlivosť o jedného psa od perinatálneho obdobia, cez výchovu, výcvik až po odovzdanie klientovi predstavujú viac ako 20.000€, pričom príspevok na kúpu kompenzačnej pomôcky, ktorou napr. vodiaci pes je, je max 7.200€. Zvyšok dotuje výcviková škola finančnými prostriedkami získanými z darov, grantov a projektov. Ďalšie financie potrebujeme na výchovu a výcvik psa so špeciálnym výcvikom určeného na terapeutickú intervenčnú činnosť pre deti so špeciálnymi potrebami. Tieto prostriedky zahŕňajú náklady na zdravotnú starostlivosť o psa i jeho výcvik.

Trvanie: 1.1.2022-30.11.2022

Detail projektu

  • Organizácia
    Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy
  • Tagy Ukončená
Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...