DMS UTULOK

Labky

Popis projektu

Našim hlavným cieľom je pomoc nechceným, týraným a túlavým psom a podpora humánneho využitia schopností týchto psov pre potreby ľudí. Získané finančné prostriedky použijeme na úhradu faktúr za veterinárnu starostlivosť, nákup krmiva, zdravotníckych pomôcok, pomôcok a liečiv.

Trvanie:1.9.2021-30.4.2022

Detail projektu

  • Organizácia
    OZ Labka pomoci
  • Tagy Ukončená
Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...