DMS USMEV

Krok za krokom

Popis projektu

Cieľom projektu je budovanie a služby občanom v našich Krízových centrách, ktoré poskytujú komplexnú starostlivosť a pomoc rodine v kríze a mladým dospelým po odchode z detského domova. Prostredníctvom našej terénnej sociálnej práce chceme podporiť klientov, aby sa stali samostatní a plnohodnotní členovia spoločnosti. Alarmujúci je na Slovensku fakt, že u nás neexistuje miesto pre sanáciu rodiny v kríze ako celku ani v prípadoch, kde sú plne funkčné vzťahy rodičov, len sa ocitli v ťažkej situácii. Otec – muž smeruje do nocľahárne, prípadne útulku, matka s deťmi do domova pre osamelých rodičov, niekedy desiatky až stovky kilometrov vzdialených od seba.

Trvanie: 1.3.2013 – 31.12.2013

Detail projektu

  • Organizácia
    Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
  • Tagy Ukončená
Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...