DMS USMEV

Na ceste k rodine

Popis projektu

Budovanie a poskytovanie služieb občanom v našich Krízových centrách, ktoré poskytujú komplexnú starostlivosť a pomoc rodine v kríze a mladým dospelým po odchode z detského domova.

Cieľom našej terénnej sociálnej práce je podporiť klientov, aby sa stali samostatní a plnohodnotní členovia spoločnosti. Na Slovensku totiž neexistuje miesto pre sanáciu rodiny v kríze ako celku aj v prípadoch, kde sú funkčné vzťahy rodičov, len sa ocitli v ťažkej situácii. Otec – muž smeruje do nocľahárne, prípadne útulku, matka s deťmi do domova pre osamelých rodičov, niekedy desiatky až stovky kilometrov vzdialených od seba.

V súčasnosti funguje naše krízové centrum DORKA v Košiciach, vo Zvolene, v Prešove, Bratislave a Domovské vzdelávacie centrum v Dunajskej Lužnej. Súčasná kapacita siete Centier pre obnovu rodiny Dorka predstavuje 253 miest, čím sa kapacitne radí na 1. miesto na Slovensku v poskytovaní služieb rodinám s deťmi a mladým dospelým. Sme najrozsiahlejším poskytovateľom pobytových sociálnych služieb pre rodinu a deti na Slovensku.

 

Trvanie: 16.7.2019-15.7.2020

Detail projektu

  • Organizácia
    SPDDD Úsmev ako dar
  • Tagy Ukončená
Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...