DMS TEHLICKA

Tehlička

Popis projektu

Deti žijúce v zničenej Sýrii majú pocit, že celý svet na ne zabudol. Ich bezstarostný život bol narušený všadeprítomným násilím, smrťou a strachom.

Šancou pre deti a mladých je bezpečné miesto slúžiace na budovanie mieru. Miesto na míle vzdialené od násilia, kde dialóg má prednosť pred bombami a zbraňami. Saleziánske centrá v Damasku, Aleppe a Krafoune sú miestami, čo pomáhajú deťom a mladým uniknúť z väzenia vojny. Viac ako 400 rodinám poskytujú materiálnu, potravinovú a lekársku pomoc. Dennodenne tam za vzdelávaním a voľnočasovými aktivitami prichádza viac ako 2000 detí a mladých. Chceme im pomôcť priamo na mieste.

Cieľom projektu Tehlička – verejnej zbierky je podpora rozvojových projektov organizácie. Prioritne sa v rámci verejnej zbierky získajú finančné prostriedky na podporu saleziánskych centier v sýrskych mestách Damask, Aleppo, Kafroun. Súčasťou kampane v rámci verejnej zbierky bude i informovanie širokej verejnosti, ale predovšetkým žiakov a študentov na školách o problémoch života v Sýrii. Ďalej viesť mladých ľudí k spoluzodpovednosti a k solidarite s inými.

Trvanie: 1.1.2016-31.7.2016

Detail projektu

  • Organizácia
    SAVIO OZ
  • Tagy Ukončená
Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...