DMS SVETLO

Pomoc rodinám s onkologicky chorými deťmi, Rozvoj a podpora detskej hospicovej starostlivosti na východnom Slovensku

Popis projektu

Finančné prostriedky budú použité v súlade s cieľom projektu, uvedenom v žiadosti. Použijú sa najmä na: Priama pomoc jednotlivým rodinám – psychologická, sociálna, materiálna, morálna. Nákup zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych pomôcok. Náklady spojené s vykonávaním domácej hospicovej starostlivosti, vrátane pomoci rodinám po strate dieťaťa.

 

Trvanie: 1.11.2016-30.4.2017

Detail projektu

  • Organizácia
    Svetielko pomoci n.o.
  • Tagy Ukončená
Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...