DMS SOSAFRIKA

Vzdelávanie detí v Afrike

Popis projektu

Popis:

Vzdelanie je v Afrike kľúčom k úspešnej budúcnosti. Bez vzdelania nemajú deti nádej na získanie práce. Základné, stredoškolské a vysokoškolské vzdelanie, či odborný výcvik v remesle im tak umožňuje v budúcnosti sa zamestnať. Preto investujeme do vzdelávania detí. Našou cieľovou skupinou je 500 detí v núdzi, ktoré sú siroty, polosiroty, alebo pochádzajú z extrémne chudobných pomerov. Naším cieľom je pritom podpora projektov poskytovania základného vzdelávania prostredníctvom podpory financovania štúdia detí na vybraných školách v Keni a Etiópii.

Trvanie: 1.3.2013 – 31.12.2013


Detail projektu

  • Organizácia
    Nadácia Integra
  • Tagy Ukončená
Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...