DMS REUMA

Centrum sociálno-psychologickej podpory ľudí trpiacich reumatickými chorobami

Popis projektu

Cieľom projektu je pomoc klientom, členom i nečlenom LPRe SR, pacientom s reumatickými

diagnózami, aby im toto ochorenie neznižovalo kvalitu doterajšieho života a negatívne ich

nepoznačilo v sociálnych a spoločenských kontaktoch, aby prijali ochorenie, ale nepoddali sa

mu.

Trvanie zbierky: 15.3.2014 – 11.10.2014

Detail projektu

  • Organizácia
    Liga proti reumatizmu na Slovensku (LPRe SR)
  • Tagy Ukončená
Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...