DMS POMAHAME

Od srdca k srdcu

Popis projektu

Verejná zbierka OD SRDCA K SRDCU má za cieľ vyzbierať finančné prostriedky na pokrytie aktivít projektu Pomáhame s úsmevom = vzdelávacie a osvetové aktivity týkajúce sa procesu transplantácie kostnej drene u detského a dospelého pacienta, onkologickej liečby detských a dospelých pacientov, organizovanie odborných seminárov a konferencií, účasť na medzinárodných odborných fórach a poskytovanie poradenstva pre rodičov detí, ktoré prešli, prechádzajú alebo sú v príprave na proces transplantácie kostnej drene, prechádzajú alebo prešli onkologickou liečbou, poskytovanie poradenstva pre lekárov a ošetrovateľský tím, aktivity zamerané na psychohygienu rodičov, rodín detských a dospelých pacientov po transplantácii kostnej drene, onkologickej liečbe ako aj pre lekársky a ošetrovateľský tím.

 

Trvanie: 15.12.2017-1.9.2018

Detail projektu

  • Organizácia
    Smile, n. o.
  • Tagy Ukončená
Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...