DMS POMAHAME

SLOVENSKO POMÁHA S ÚSMEVOM

Popis projektu

Výnos zbierky bude použitý na vzdelávacie a osvetové aktivity týkajúce sa procesu transplantácie kostnej drene u detského a dospelého pacienta, onkologickej liečby detských a dospelých pacientov, organizovanie odborných seminárov a konferencií, účasť na medzinárodných odborných fórach, a na poskytovanie poradenstva pre rodičov detí, ktoré prešli, prechádzajú alebo sú v príprave na proces transplantácie kostnej drene, prechádzajú alebo prešli onkologickou liečbou, poskytovanie poradenstva pre lekárov a ošetrovateľský tím, aktivity zamerané na psychohygienu rodičov, rodín detských a dospelých pacientov po transplantácii kostnej drene, onkologickej liečbe ako aj pre lekársky a ošetrovateľský tím.

Trvanie: 21.11.2016-1.9.2017 

Detail projektu

  • Organizácia
    Smile, n. o.
  • Tagy Ukončená
Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...