DMS NUCUS

Život pod vežou!

Popis projektu

Cieľom projektu je získať dostatok finančných prostriedkov a z výnosu zbierky podporiť konkrétne menšie aktivity realizované občianskym združením NUCUS. Zo získaných prostriedkov plánujeme napr. napĺňaním poslania ochrany kultúrnych hodnôt dopomôcť k zrealizovaniu reštaurovania fasády národnej kultúrnej pamiatky zo 14. storočia – Kostola Nanebovzatia Panny Márie v Dolných Orešanoch. Taktiež plánujeme realizovať stretnutia a podujatia pre deti a mládež i seniorov.

Trvanie: 15.10.2021-15.9.2022

Detail projektu

  • Organizácia
    OZ NUCUS
  • Tagy Ukončená
Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...