DMS NADEJ

Detský mobilný hospic

Popis projektu

Prevádzka detského mobilného hospicu, paliatívna starostlivosť formou domácich návštev lekára, zdravotnej sestry a multidisciplinárneho tímu, zapožičiavanie prístrojového vybavenia a pomôcok pre deti v starostlivosti hospicu. Získané prostriedky použijeme na prevádzku a doplnenie vybavenia Detského mobilného hospicu.

Trvanie: 15.7.2020-14.7.2022

Detail projektu

  • Organizácia
    OZ Svetielko nádeje
  • Tagy Ukončená
Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...