DMS NADACIATA3

Pomoc osobám, ktoré sa ocitli v ohrození života, ťažkej sociálnej situácii alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou


Popis projektu

Popis:

Pomoc osobám, ktoré sa ocitli v ohrození života, ťažkej sociálnej situácii alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

Trvanie: 1.6.2012 – 28.2.2014

Detail projektu

  • Organizácia
    Nadácia TA3
  • Tagy Ukončená
Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...