DMS NADACIAMARKIZA

Verejná zbierka Nadácie Televízie Markíza 2021/2022

Popis projektu

Našou snahou je získavať finančné prostriedky pre nami realizované projekty s vybranými organizáciami z tretieho sektora či nemocníc a zdravotníckych zariadení, a zároveň sa usilujeme o získavanie prostriedkov na rozvoj vlastných aktivít zameraných na zlepšenie života detí a mládeže v súlade s našim poslaním a programovým zameraním, v tomto roku opäť špeciálne na podporu prevencie proti šikanovaniu na školách a nášho projektu „Odpíšeme ti“. Našim cieľom je v nadväznosti na tento projekt pokračovať v podpore témy detského duševného zdravia a rozvoja zdravej detskej osobnosti.

Trvanie: 1.11.2021-30.6.2022

Detail projektu

  • Organizácia
    Nadácia TV Markíza
  • Tagy Ukončená
Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...