DMS KRIDLO

Pomôže celé Slovensko – III. ročník

Popis projektu

Popis:

Cieľom projektu je vyzbierať finančné prostriedky na dokončenie intermediárnej izby DFNsP v Bratislave. Okrem tohto použitia chceme pomôcť občianskym združeniam a dobrovoľným charitatívnym organizáciám, ktoré pomáhajú sociálne a zdravotne znevýhodneným deťom, rodinám a starším občanom. Zároveň chceme vyvolať v občanoch spolupatričnosť, emócie a odhodlanie pomáhať tam, kde bude pomoc účinná a čiastočne vyrieši zdravotný a sociálny problém.

Trvanie: 15.8.2013–31.12.2013Detail projektu

  • Organizácia
    Nadácia Pomôže celé Slovensko
  • Tagy Ukončená
Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...