DMS KIOBK

Godzone projekt - KIOBK

Popis projektu

„Godzone projekt – KIOBK“ je priamou výzvou mladým ľuďom na Slovensku zapojiť sa do aktivít zameraných na zmysluplné trávenie voľného času, neformálne vzdelávanie a výchovu mladých ľudí k dobrovoľníctvu, organizovaných občianskym združením, ale aj inými neziskovými organizáciami v SR.

Hlavnými aktivitami, do ktorých sa budú môcť mladí zapojiť, bude pomoc pri organizovaní Godzone konferencie 2018, ale i celoročné aktivity združenia, zamerané na motiváciu k dobrovoľníctvu, na prácu s mládežou, výchovné koncerty a aktivity vedúce k zmysluplnému tráveniu voľného času.

 

Trvanie: 1.3.2018-31.5.2018

Detail projektu

  • Organizácia
    SP
  • Tagy Ukončená
Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...