DMS KALVARIA

Kalvária v Banskej Štiavnici

Popis projektu

Projekt dokončenia obnovy banskoštiavnickej Kalvárie bol vzhľadom na mieru poškodenia jednotlivých objektov predpokladaný na cca 10-12 rokov. Keďže sa jedná o národnú kultúrnu pamiatku ktorá dominuje mestu UNESCO, jej zapísanie do zoznamu 100 najohrozenejších pamiatok v roku 2007 vzbudilo po desaťročiach nezáujmu o tento skvost veľký záujem verejnosti a médií. Toto podnietilo aj miestnych aktivistov k obnoveniu združenia Kalvársky fond, ktorého cieľom je vrátiť tejto pamiatke dôstojný vzhľad a jej život. Z objektívnych dôvodov, najmä vzhľadom na monumentalitu Kalvárie, počet stavebných objektov a veľkosť areálu potreba dokončenia obnovy Kalvárie naďalej pretrváva. Projekt obnovy je možný najmä vďaka súkromným darom a je priamo závislý od ich pomoci.

Trvanie: 1.5.2022-9.4.2024 

Detail projektu

  • Organizácia
    OZ Kalvársky fond
  • Tagy Ukončená
Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...