DMS HEMO

Rekondičné tábory hemofilikov spojené so vzdelávaním dospelých, detí a rodičov

Popis projektu

Našou snahou je úprimne pomôcť prispieť k zlepšeniu života väčšinou ťažko postihnutých hemofilických pacientov, ktorí sa v doterajšom svojom živote nemohli obdobných akcií zúčastňovať – deti sa nikdy nezúčastňovali letných, či bývalých pionierskych táborov, škôl v prírode, lyžiarskych a iných výcvikov. Spoločná snaha môže aspoň čiastočne odstrániť krivdy na detskej duši, čo Vám želám vidieť počas takéhoto tábora.

Trvanie:1.3.2021-31.12.2021

Detail projektu

  • Organizácia
    Slovenské hemofilické združenie
  • Tagy Ukončená
Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...