DMS DOBREPRAVO

Učená právnická spoločnosť – fungujúci systém, fungujúca spoločnosť

Popis projektu

Cieľom projektu je:
a) rozvíjať a ponúknuť Učenú právnickú spoločnosť ako apolitickú platformu pre právnikov a zamestnancov verejnej správy, a to tak vo vzťahu k odbornej verejnosti, ako aj vo vzťahu k vybranej časti laickej verejnosti,
b) napomôcť k zintenzívneniu aktivít UčPS najmä na úseku odborných publikačných výstupov, seminárov a iných akademických aktivít,
c) zabezpečiť ďalšie etablovanie UčPS ako “prime actor” v rámci normotvorných procesov vo vzťahu k orgánom verejnej moci (zintenzívniť ďalšie pôsobenie UčPS ako subjektu poskytujúceho platformu pre vybrané normotvorné procesy – UčPS sa napr. podstatnou mierou spolupodieľala na tvorbe zákona č. 1/2014 Z. z. a podarilo sa jej spojiť názory a teórie protichodných strán); ďalším projektom je príprava nového zákona o športe,
d) obstarať z verejnej zbierky časť finančných nákladov spojených s fungovaním, činnosťou a cieľmi UčPS (tak ako sú tieto definované v zakladajúcich dokumentov a iných aktoch verejnej správy).

Trvanie: 16.9.2014 – 30.11.2014

Detail projektu

  • Organizácia
    Učená právnická spoločnosť
  • Tagy Ukončená
Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...