DMS DOBRANOVINA

Dobrá novina

Popis projektu

V rámci programu Dobrá novina realizuje eRko v spolupráci s katolíckymi farnosťami vianočnú zbierku od roku 1995. Deti, sprevádzané dobrovoľníkmi, robia počas koledovania zbierku, z ktorej Dobrá novina podporuje rozvojové projekty v afrických krajinách s ťažiskom v krajinách východnej Afriky. Účelom zbierky je podpora humanitárno-charitatívnych, sociálnych a rozvojových projektov. Koledovaniu predchádza systematická príprava detí ich vedúcimi cez aktivity rozvojového vzdelávania.

Trvanie: 1.11.2017-31.1.2018

Detail projektu

  • Organizácia
    eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
  • Tagy Ukončená
Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...