DMS DOBRANOVINA

Dobra novina

Popis projektu

Dobrá novina podporuje rozvojové projekty na africkom kontinente: určené najslabším a najohrozenejším (deti, rodiny v núdzi, postihnutí), zamerané na uspokojenie základných ľudských potrieb (pitná voda, vzdelanie, dodržiavanie ľudských práv, zdravotnícka starostlivosť), vychádzajúce z miestnych potrieb a kultúry so silným rozvojovým aspektom a dlhodobou perspektívou.

Prostriedky budú použité na rozvojové projekty partnerských organizácií, ktoré sú vopred komunikované a spracované projektovým manažérom Dobrej noviny. Po schválení komisiou Dobrej noviny sú finančné prostriedky uvoľňované podľa časového harmonogramu rozvojového projektu spravidla v ročných splátkach.

 

Trvanie: 1.11.2016-31.1.2017

Detail projektu

  • Organizácia
    eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
  • Tagy Ukončená
Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...