DMS CERVENYKRIZ

Spolu pomôžeme

Popis projektu

SČK sa venuje širokému spektru verejnoprospešných aktivít. Na jednej strane sú to činnosti, ktorých cieľom ochrana zdravia – prvá pomoc, zdravotná výchova, ale aj poskytovanie inštitucionalizovaných aj terénnych sociálnych služieb na Slovensku. Na druhej strane je to zmierňovanie následkov a utrpenia ľudí spôsobených živelnými pohromami a inou nepredvídateľnou udalosťou, či už poskytovanie humanitárnej pomoci na Slovensku, alebo podpora projektov pomoci v zahraniční v spolupráci s Medzinárodnou federáciou Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Finančná podpora projektu Spolu pomôžeme prostredníctvom DMS nám umožní rozvoj aktivít SČK v oboch oblastiach, prevenčnej ako aj krízovej.

Trvanie: 15.3.2014 – 31.12.2014

Detail projektu

  • Organizácia
    Slovenský červený kríž (SČK)
  • Tagy Ukončená
Webstránka

Leave a reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...