DMS BARIERY

Konto Bariéry

Popis projektu

Cieľom projektu je získať finančné prostriedky na Konto Bariéry, informovať verejnosť o nevyhnutnosti pomáhať tejto skupine ľudí, upozorňovať na nedostatky v prístupe k ľuďom so zdravotným postihnutím. Súčasne tiež informovať o možnosti uchádzať sa o príspevok z Konta Bariéry.

Konto Bariéry si kladie za cieľ zaistiť pomôcky deťom so zdravotným postihnutím v prípade, že na tieto pomôcky neprispieva štát alebo zdravotné poisťovne alebo prispievajú len čiastočne, pre dieťa je pomôcka nevyhnutná a rodina nemá dostatok finančných prostriedkov na jej zaplatenie.

Trvanie: 1.11.2016-30.9.2017

 

Detail projektu

  • Organizácia
    Detský fond SR
  • Tagy Ukončená
Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...