Blízko pri človeku 2022

Slovenská katolícka charita (SKCH) je najväčšia charitatívna organizácia na Slovensku, ktorá poskytuje sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby približne 23-tisíc ľuďom v núdzi ročne bez ohľadu na rasu, národnosť, vierovyznanie a politické zmýšľanie nielen na Slovensku, ale aj vo svete. SKCH združuje desať arcidiecéznych a diecéznych charít, ktoré prevádzkujú takmer 290 zariadení po celom Slovensku.

Výnos verejnej zbierky Blízko pri človeku 2022 bude použitý na realizáciu humanitárnej pomoci v prípade prírodných a živelných katastrof, vojnových konfliktov a pod., na pomoc utečencom nachádzajúcich sa na území SR, a na podporu sociálnych, zdravotníckych a vzdelávacích služieb na území SR.

Podporíte ich zaslaním darcovskej esemesky v tvare DMS CHARITA na číslo 877 v sieti všetých operátorov.