DMS SCLEROSIS

PODPORA VÝSTAVBY ZARIADENIA s liečebnou rehabilitáciou špecializovanou na Sclerosis multiplex

Popis projektu

Cieľom projektu je vyzbierať čo najviac finančných prostriedkov na dofinancovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu bývalej strednej školy na Zariadenie sociálnych služieb, respektíve na výdavky spojené s činnosťou Národného centra SM a pripraviť tak NCSM na žiadosť o eurofondy z IROP – „Ľahší a efektívnejší prístup k sociálnym službám“.

Trvanie: 25.9.2019-23.8.2020

Detail projektu

  • Organizácia
    Národné centrum Sclerosis multiplex, n. o.
  • Tagy Ukončená
Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...