DMS ZVIERATA

Prevádzka všeobecne prospešnej služby Zvierací ombudsman, organizácia a rozšírenie podujatia Nájdite sa… so zvieratkom z útulku!

Popis projektu

Charakter človeka sa dá dobre posúdiť podľa toho, ako sa správa k zvieratám. Zvieratá sú cítiace bytosti, zaslúžia si úctu a zodpovedné zaobchádzanie. Je preukázané, že ten, kto dnes (beztrestne) ubližuje zvieratám, pravdepodobne neskôr ublíži inej slabšej bytosti- dieťaťu či seniorovi. Slabý postih zo strany orgánov verejnej moci je dôsledkom skutočnosti, že “kde niet žalobcu niet sudcu”, a ubližovanie bez následkov nie je vonkoncom dobrým príkladom pre mladú generáciu.

Náš projekt preto pomáha nielen zvieratám, aby ich netýrali a aby boli vinníci potrestaní, ale pracuje s verejnosťou a hlavne mladou generáciou, aby si cez pozitívny vzťah k zvieratám budovala hodnoty tolerancie, zodpovednosti a rešpektu k prírode a svojmu okoliu.

Trvanie: 15.6.2016-15.5.2017

Detail projektu

  • Organizácia
    Aliancia združení na ochranu zvierat
  • Tagy Ukončená
Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...