Ukončené DMS zbierky.

DMS NOTABENE

DMS NOTABENE

Ukončená

Občianske združenie Proti prúdu – vydavateľ mesačníka NOTA BENE, dáva ľuďom bez domova šancu, aby si pomohli sami. Okrem predaja časopisu Nota bene majú možnosť privyrobiť si ako nosiči batožín…...

Viac informácií Webstránka
dms

DMS P15

Ukončená

Cieľom Národného stretnutia mládeže je umožniť mladým ľuďom stretnutie s Kristom v mladej Cirkvi, zažiť spoločenstvo mladých medzi sebou, okolo svojich pastierov ako aj roznietiť v nich túžbu “vychádzať zo seba”…...

Viac informácií
amnesty

DMS KNIHA

Ukončená

Sú objektom predsudkov, kvôli vojne opustili svoje domovy, bývali na ulici, žijú so zdravotným znevýhodnením, boli šikanovaní… Pomôžte nám búrať predsudky a namiesto teórie, prednášky či filmu o ľudských právach…...

Viac informácií
dms

DMS DOMOV

Ukončená

Detské centrum Slovensko - prvá slovenská spoločnosť pre pomoc deťom v náhradnej starostlivosti, vznikla 28. 11.1990 v Ružomberku, združením občanov na základe spoločného cieľa, a to pomoci postihnutým deťom. Je najstaršou dobrovoľníckou…...

Viac informácií
dominika

DMS DOMINIKA

Ukončená

Pod krídlami Dominiky je nezisková organizácia, ktorá sa stará o nevyliečiteľne a vážne choré deti. Ponúkame chorým deťom možnosť prežiť čo najviac času doma a nestresovať ich náročným prevozom a…...

Viac informácií
dms

DMS CLOVEK

Ukončená

Občianske združenie Človek v ohrození je nezisková, mimovládna organizácia, založená na Slovensku v roku 1999. Naším poslaním je účinne pomáhať ľuďom, ktorí trpia dôsledkami vojnových konfliktov, prírodných katastrof a autoritárskych režimov. Vzdelávacími a osvetovými…...

Viac informácií Webstránka
dms

DMS NEPAL

Ukončená

Humanitárny tím, ktorý realizuje v Nepále pomoc z prostriedkov zbierky Člověka v tísni a Človeka v ohrození, rozdáva v týchto dňoch v dedinách v oblasti Gorka tisícky plachiet – materiálov…...

Viac informácií Webstránka
logo pierott

DMS PIEROTT

Ukončená

PIEROTT DAY – deti pre deti a ich rodičov Podujatie zamerané na prepojenie rodín so športom, kultúrou a prírodou, obohatené o kultúrne vystúpenia spevákov a ľudového súboru V rámci podujatia bola uskutočnená zbierka, kde bol…...

Viac informácií Webstránka
Leca oz nahlady

DMS TALENT

Ukončená

Občianske združenie podporuje umelecky nadané deti a mládežníkov vo všetkých umeleckých odvetviach: hudba, spev, tanec, divadlo, výtvarné umenie. Hlavným cieľom občianskeho združenia je vytváranie podmienok na :1. Vyhľadávanie a podporu…...

Viac informácií
logo

DMS BARIERY

Ukončená

DETSKÝ FOND SLOVENSKEJ REPUBLIKY je občianske združenie (založené r.1990), ktoré konkrétnymi aktivitami chráni práva dieťaťa. Pomáha hlavne deťom so zdravotným postihnutím prispievaním na kompenzačné pomôcky – Konto Bariéry, pomáha sociálne…...

Viac informácií Webstránka
393.jpg

DMS MARTINDOM

Ukončená

Cieľom projektu  je v zbierke vyzbierať dostatok finančných prostriedkov na kúpu prepravného auta. Donedávna sme na prepravu na všetky akcie používali auto zakúpené v roku 1996, ktoré je však už…...

Viac informácií
voices_male

DMS VOICES

Ukončená

Nezisková organizácia Voices od roku 2008 podporuje na Slovensku aktívnosť, tvorivosť a otvorené myslenie. Za 6 rokov práce sme: 1.)pripravili, nakrútili a zverejnili viac ako 160 krátkych videofilmov o neziskových…...

Viac informácií Webstránka
kopanice

DMS BEZKY

Ukončená

Poslaním o.z. Kopanice v pohybe je rozvoj bežeckého lyžovania, bicyklovania a turistiky v podmienkach kopaničiarskeho kraja a Veľkej Javoriny. Vytvárať podmienky pre kvalitné voľnočasové aktivity v prírodnom prostredí pre miestnych obyvateľov. Propagáciou atraktivít Kopaníc prilákať i turistov…...

Viac informácií Webstránka
svetielko

DMS SVETLO

Ukončená

Cieľom projektu je finančne podporiť aktivity, ktoré patria do skupiny komplexnej a celoročnej pomoci rodinám s onkologicky chorými deťmi v Košickom a Prešovskom kraji. Trvanie: 1.11.2014-30.4.2015...

Viac informácií Webstránka
viac

DMS VIAC

Ukončená

Hlavným cieľom projektu je podporiť cielený osobnostný rozvoj mladých ľudí z regiónu Oravy ich účasťou na programoch neformálneho vzdelávania, ktoré rozvíjajú ich talent a kompetencie.  Trvanie: 1.12.2014 – 30.4.2015...

Viac informácií Webstránka
broz

DMS BROZ

Ukončená

Obnova prirodzeného lúčneho a  stepného charakteru cenných prírodných území pastvou a následné zlepšenie podmienok pre ohrozené druhy. Ochrana vzácnych druhov rastlín, živočíchov a biotopov. Zapojenie obyvateľov hlavného mesta, Podunajska a Bielych…...

Viac informácií Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...