Ukončené DMS zbierky.

zklogo2

DMS BONDING

Ukončená

Cieľom projektu je podpora bondingu a dojčenia v slovenských pôrodniciach. Pod podporou bondingu rozumieme aj nerušený kontakt matky a novonarodeného dieťaťa koža na kožu bezprostredne po pôrode. Pozitívne ovplyvňuje okamžitý aj dlhodobý…...

Viac informácií Webstránka
logo_RMZK-300x108

DMS SRDCE

Ukončená

Finančné prostriedky budú použité na verejnoprospešný účel ochrany zdravia, rozvoja sociálnych služieb, obhajoby práv znevýhodnených skupín a podpory práce s deťmi. Výnos zo zbierky bude použitý na organizovanie letných a zimných pobytov pre…...

Viac informácií Webstránka
Bez názvu

DMS KATKA

Ukončená

Cieľom projektu je výstavba altánku pre klientov v areáli záhrady Zariadenia pre seniorov KATKA. Trvanie: 1.8.2015-31.5.2016...

Viac informácií Webstránka
svetielko nadeje

DMS SVETIELKO

Ukončená

Cieľom projektu je poskytovať kvalitnú paliatívnu a hospicovú starostlivosť o nevyliečiteľne choré a zomierajúce deti v domácom prostredí v Banskobystrickom a Žilinskom kraji. Miesto bydliska rodiny by malo byť vzdialené…...

Viac informácií Webstránka
zpmpvsr_logo

DMS BIVIO

Ukončená

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR (ZPMP v SR) realizuje projekt s názvom Centrum prípravy a zamestnanosti ľudí s mentálnym postihnutím, ktorý je zameraný na vybudovanie vzdelávaco-rehabilitačného Centra BIVIO pre ľudí s mentálnym…...

Viac informácií Webstránka
VIAC

DMS VIAC

Ukončená

Naša misia je podporovať mladého človeka v osobnom zápase o podobu jeho povolania byť človekom, naplno rozvinúť potenciál ich osobných zručností na samostatné, solidárne, zodpovedné a angažované osobnosti, a to…...

Viac informácií Webstránka
via-iuris

DMS PRAVO

Ukončená

  Projekt S občanom prichádza zákon je zameraný na právnu úpravu spôsobu prijímania zákonov. V súčasnosti neexistuje zákon, ktorý by upravoval postup pri prijímaní legislatívy. Našim cieľom je tento stav…...

Viac informácií Webstránka
druzina

DMS VINNE

Ukončená

Cieľom projektu je zabezpečenie finančných prostriedkov na nákup materiálu, prác a  prevádzkových vecí, ktoré nemôžu byť hradené z prostriedkov MKSR a iných donorov. Práce začínajú v apríli 2015, stavebná sezóna…...

Viac informácií Webstránka
KALVARIA

DMS KALVARIA

Ukončená

Projekt dokončenia obnovy banskoštiavnickej Kalvárie je vzhľadom na mieru poškodenia jednotlivých objektov predpokladaný, ak všetko pôjde podľa plánu, na cca 10-12 rokov. Keďže sa jedná o národnú kultúrnu pamiatku ktorá dominuje mestu…...

Viac informácií Webstránka
Godzone

DMS GODZONE

Ukončená

Hlavným zameraním projektu Godzone je evanjelizácia mladých na Slovensku. Víziou projektu je priniesť prebudenie, zjednotenie, motiváciu a povzbudenie. Vieme, že tento svet potrebuje počuť silné posolstvo evanjelia a chceme ho…...

Viac informácií Webstránka
usmev

DMS USMEV

Ukončená

Budovanie a poskytovanie služieb občanom v našich Krízových centrách, ktoré poskytujú komplexnú starostlivosť a pomoc rodine v kríze a mladým dospelým po odchode z detského domova. Cieľom našej terénnej sociálnej práce je podporiť klientov, aby sa…...

Viac informácií Webstránka
bph

DMS VINCENT

Ukončená

Cieľom tohtoročnej zbierky je z výnosu podporiť  konkrétne menšie projekty, ktoré budú najbiednejších viesť k samostatnosti a pomôcť hladujúcim, trpiacim a negramotným ľuďom na Haiti a Hondurase, Ukrajine, v Rusku a v Albánsku. Vyzbierané prostriedky sa použijú…...

Viac informácií Webstránka
Pochod za život

DMS POCHOD

Ukončená

Cieľom Národného pochodu za život je uskutočniť verejný apel, aby naša spoločnosť chránila život a dôstojnosť každého človeka. Každý okamih života má svoj význam, každý ľudský život má nenahraditeľnú hodnotu.…...

Viac informácií Webstránka
Integra-logo

DMS ZAZITOK

Ukončená

Projekt Nadácie Integra sa sústredí na podporu projektov poskytovania základného vzdelávania prostredníctvom financovania štúdia detí na vybraných školách v Keni a Etiópii.  Trvanie: 20.7.2015 – 31.12.2015...

Viac informácií Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...