Ukončené DMS zbierky.

ad

DMS ADRA

Ukončená

Lokálna pobočka ADRY – ADRA Srbsko od začiatku utečeneckej krízy rozbehla projekt na podporu a pomoc utečencom, ktorí sa na určitý čas na svojej ceste zastavia v hlavnom meste Srbska…...

Viac informácií Webstránka
Bez názvu

DMS LIPA

Ukončená

Výchova a vzdelávanie detí i dospelých v súlade s prírodou a planétou ako živým organizmom, podpora tvorivosti a hľadania pravdy. Trvanie: 1.1.2016-31.5.2016...

Viac informácií Webstránka
nadaciaLOGO_FINAL

DMS ADELI

Ukončená

Na rok 2016 sme v spolupráci s fotografkou Katarínou Rogelovou Husenicovou vytvorili v poradí už tretí ročník charitatívneho kalendára s názvom POKROKY Z ADELI. Kalendár spája 55 detí do projektu, ktorého cieľom je získať financie…...

Viac informácií Webstránka
admin-ajax.php

DMS TEHLICKA

Ukončená

Deti žijúce v zničenej Sýrii majú pocit, že celý svet na ne zabudol. Ich bezstarostný život bol narušený všadeprítomným násilím, smrťou a strachom. Šancou pre deti a mladých je bezpečné miesto slúžiace…...

Viac informácií Webstránka
nadacia_markiza

DMS CVI

Ukončená

Podpora vzniku nových Centier včasnej intervencie (CVI). Prostredníctvom verejnej finančnej zbierky môže každý prispieť na rozvoj špecializovaných centier, ktoré ponúkajú odborné služby rodinám s deťmi s poruchami vývinu. Trvanie: 27.12.2016-22.1.2017 /box]...

Viac informácií Webstránka
nadacia_markiza

DMS NADACIAMARKIZA

Ukončená

Nadviazaním dlhodobých partnerských pracovných vzťahov s renomovanými mimovládnymi organizáciami, budeme podporovať nimi vytvorené projekty a ich činnosť, zameranú na podporu a pomoc deťom v núdzi. Zároveň budeme podporovať iniciatívy a charitatívne myšlienky v súlade s našim programovým…...

Viac informácií Webstránka
nadacia_markiza

DMS NAVRAT

Ukončená

Finančná pomoc náhradným rodinám, ktoré majú v starostlivosti deti z detského domova. Trvanie: 5.11.2015-31.7.2016...

Viac informácií Webstránka
logo-pribehy-20-storocia-klub-modre

DMS PRIBEHY

Ukončená

Všeobecný verejnoprospešný účel, na ktorý sa bude DMS zbierka vykonávať bude spočívať v rozvoji, ochrane a prezentácii duchovných a kultúrnych hodnôt spoločnosti; natáčanie a archivovanie rozhovorov s pamätníkmi bývalých totalitných režimov a ich následné spracovanie do šíriteľných…...

Viac informácií Webstránka
dms_charita

DMS CHARITA

Ukončená

Vyzbierané peniaze budú použité na rovnaký účel ako výťažok potravinovej zbierky TESCO 2015, a to na pomoc ľuďom v núdzi v charitatívnych zariadeniach na Slovensku. V minulom roku sa počas…...

Viac informácií Webstránka
DeafStudio_logo

DMS FILM

Ukončená

Cieľom projektu Film a animácia je zvýšenie kultúrneho povedomia  nepočujúcich a nedoslýchavých detí a detí s kochleárnym implantátom aj dospelých. Máme internetovú televíziu pre nepočujúcich a stále nám chýbajú špeciálne animácie. V internetovej televízii…...

Viac informácií Webstránka
Bez názvu

DMS BEZBARIER

Ukončená

„Slovensko bez bariér“. Projekt vznikol ešte v r. 1999 a pre svoju aktuálnosť pretrváva dodnes, najmä formou opakovaných celoslovenských súťaží „Samospráva a Slovensko bez bariér“. Projekt sa realizuje v úzkej spolupráci s Úniou miest Slovenska…...

Viac informácií Webstránka
svetielko pomoci

DMS SVETLO

Ukončená

SVETIELKO POMOCI je organizácia, ktorá poskytuje celoročnú komplexnú pomoc rodinám s onkologicky chorými deťmi z Košického a Prešovského kraja. Cieľom projektu je priama pomoc jednotlivým rodinám s onkologicky chorými deťmi,…...

Viac informácií Webstránka
DN_napisF2-600x77

DMS DOBRANOVINA

Ukončená

V rámci programu Dobrá novina realizuje eRko v spolupráci s katolíckymi farnosťami vianočnú zbierku od roku 1995. Deti, sprevádzané staršími a dospelými kamarátmi, robia počas koledovania zbierku, z ktorej Dobrá novina podporuje rozvojové projekty…...

Viac informácií Webstránka
dms_charita

DMS UTECENCI

Ukončená

Slovenská katolícka charita vyhlásila verejnú zbierku na pomoc utečencom na Blízkom východe (najmä zo Sýrie a Iraku), ktorí museli utiecť zo svojich domovov pred hrozbou násilia zo strany džihádistov z…...

Viac informácií Webstránka
Pomáhame s úsmevom

DMS POMAHAME

Ukončená

Projekt Pomáhame s úsmevom má nasledovné ciele: Poskytovať odborné informácie o procese transplantácie kostnej drene Poskytovať odborné informácie o onkologických, závažných hematologických, metabolických a niektorých vrodených ochoreniach detí Podporovať, sprevádzať, prípadne poskytovať konkrétnu pomoc…...

Viac informácií Webstránka
logo

DMS MISIE

Ukončená

Cieľom projektu Misijná nedeľa 2015 je finančne podporovať budovanie infraštruktúry v oblastiach rozvojovej Afriky, aby sa mladé a novovzniknuté misijné diecézy vo svete, mohli rozvíjať  a smerovať k pastoračnej a ekonomickej samostatnosti. Trvanie: 1.9.2015-30.4.2016...

Viac informácií Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...