Ukončené DMS zbierky.

nadacia_markiza

DMS NADACIAMARKIZA

Ukončená

Nadviazaním dlhodobých partnerských pracovných vzťahov s renomovanými mimovládnymi organizáciami, budeme podporovať nimi vytvorené projekty a ich činnosť, zameranú na podporu a pomoc deťom v núdzi. Zároveň budeme podporovať iniciatívy a charitatívne myšlienky v súlade s našim programovým…...

Viac informácií Webstránka
nadacia_markiza

DMS NAVRAT

Ukončená

Finančná pomoc náhradným rodinám, ktoré majú v starostlivosti deti z detského domova. Trvanie: 5.11.2015-31.7.2016...

Viac informácií Webstránka
logo-pribehy-20-storocia-klub-modre

DMS PRIBEHY

Ukončená

Všeobecný verejnoprospešný účel, na ktorý sa bude DMS zbierka vykonávať bude spočívať v rozvoji, ochrane a prezentácii duchovných a kultúrnych hodnôt spoločnosti; natáčanie a archivovanie rozhovorov s pamätníkmi bývalých totalitných režimov a ich následné spracovanie do šíriteľných…...

Viac informácií Webstránka
dms_charita

DMS CHARITA

Ukončená

Vyzbierané peniaze budú použité na rovnaký účel ako výťažok potravinovej zbierky TESCO 2015, a to na pomoc ľuďom v núdzi v charitatívnych zariadeniach na Slovensku. V minulom roku sa počas…...

Viac informácií Webstránka
DeafStudio_logo

DMS FILM

Ukončená

Cieľom projektu Film a animácia je zvýšenie kultúrneho povedomia  nepočujúcich a nedoslýchavých detí a detí s kochleárnym implantátom aj dospelých. Máme internetovú televíziu pre nepočujúcich a stále nám chýbajú špeciálne animácie. V internetovej televízii…...

Viac informácií Webstránka
Bez názvu

DMS BEZBARIER

Ukončená

„Slovensko bez bariér“. Projekt vznikol ešte v r. 1999 a pre svoju aktuálnosť pretrváva dodnes, najmä formou opakovaných celoslovenských súťaží „Samospráva a Slovensko bez bariér“. Projekt sa realizuje v úzkej spolupráci s Úniou miest Slovenska…...

Viac informácií Webstránka
svetielko pomoci

DMS SVETLO

Ukončená

SVETIELKO POMOCI je organizácia, ktorá poskytuje celoročnú komplexnú pomoc rodinám s onkologicky chorými deťmi z Košického a Prešovského kraja. Cieľom projektu je priama pomoc jednotlivým rodinám s onkologicky chorými deťmi,…...

Viac informácií Webstránka
DN_napisF2-600x77

DMS DOBRANOVINA

Ukončená

V rámci programu Dobrá novina realizuje eRko v spolupráci s katolíckymi farnosťami vianočnú zbierku od roku 1995. Deti, sprevádzané staršími a dospelými kamarátmi, robia počas koledovania zbierku, z ktorej Dobrá novina podporuje rozvojové projekty…...

Viac informácií Webstránka
dms_charita

DMS UTECENCI

Ukončená

Slovenská katolícka charita vyhlásila verejnú zbierku na pomoc utečencom na Blízkom východe (najmä zo Sýrie a Iraku), ktorí museli utiecť zo svojich domovov pred hrozbou násilia zo strany džihádistov z…...

Viac informácií Webstránka
Pomáhame s úsmevom

DMS POMAHAME

Ukončená

Projekt Pomáhame s úsmevom má nasledovné ciele: Poskytovať odborné informácie o procese transplantácie kostnej drene Poskytovať odborné informácie o onkologických, závažných hematologických, metabolických a niektorých vrodených ochoreniach detí Podporovať, sprevádzať, prípadne poskytovať konkrétnu pomoc…...

Viac informácií Webstránka
logo

DMS MISIE

Ukončená

Cieľom projektu Misijná nedeľa 2015 je finančne podporovať budovanie infraštruktúry v oblastiach rozvojovej Afriky, aby sa mladé a novovzniknuté misijné diecézy vo svete, mohli rozvíjať  a smerovať k pastoračnej a ekonomickej samostatnosti. Trvanie: 1.9.2015-30.4.2016...

Viac informácií Webstránka
zklogo2

DMS BONDING

Ukončená

Cieľom projektu je podpora bondingu a dojčenia v slovenských pôrodniciach. Pod podporou bondingu rozumieme aj nerušený kontakt matky a novonarodeného dieťaťa koža na kožu bezprostredne po pôrode. Pozitívne ovplyvňuje okamžitý aj dlhodobý…...

Viac informácií Webstránka
logo_RMZK-300x108

DMS SRDCE

Ukončená

Finančné prostriedky budú použité na verejnoprospešný účel ochrany zdravia, rozvoja sociálnych služieb, obhajoby práv znevýhodnených skupín a podpory práce s deťmi. Výnos zo zbierky bude použitý na organizovanie letných a zimných pobytov pre…...

Viac informácií Webstránka
Bez názvu

DMS KATKA

Ukončená

Cieľom projektu je výstavba altánku pre klientov v areáli záhrady Zariadenia pre seniorov KATKA. Trvanie: 1.8.2015-31.5.2016...

Viac informácií Webstránka
svetielko nadeje

DMS SVETIELKO

Ukončená

Cieľom projektu je poskytovať kvalitnú paliatívnu a hospicovú starostlivosť o nevyliečiteľne choré a zomierajúce deti v domácom prostredí v Banskobystrickom a Žilinskom kraji. Miesto bydliska rodiny by malo byť vzdialené…...

Viac informácií Webstránka
zpmpvsr_logo

DMS BIVIO

Ukončená

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR (ZPMP v SR) realizuje projekt s názvom Centrum prípravy a zamestnanosti ľudí s mentálnym postihnutím, ktorý je zameraný na vybudovanie vzdelávaco-rehabilitačného Centra BIVIO pre ľudí s mentálnym…...

Viac informácií Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...