Ukončené DMS zbierky.

Revia

DMS REVIA

Ukončená

Podpora realizácie dobrých myšlienok v regióne. Nadácia je jedinou grantujúcou organizáciou v regióne. Získané finančné prostriedky nadácia REVIA  použije na podporu zaujímavých dobrovoľníckych neziskových projektov, nápadov obyvateľov a združení v regióne. Trvanie: 1.5.2016-31.3.2017...

Viac informácií Webstránka
SMS

DMS ZDRAVIE

Ukončená

Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie života pacientov s onkologickým ochorením mnohopočetný myelóm. Trvanie: 1.5.2016-14.7.2016...

Viac informácií Webstránka
Pod krídlami Dominiky

DMS DOMINIKA

Ukončená

Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na prevoz detských onkologických pacientov do/zo zdravotníckeho zariadenia. Trvanie: 1.5.2016-25.3.2017...

Viac informácií Webstránka
Martindom1

DMS VINCENT

Ukončená

Cieľom tohtoročnej zbierky je z výnosu podporiť konkrétne menšie projekty, ktoré budú najbiednejších viesť k samostatnosti a pomôcť hladujúcim, trpiacim a negramotným ľuďom na Haiti a Hondurase, Ukrajine, v Rusku a v Albánsku, ale i na Slovensku. Vyzbierané prostriedky…...

Viac informácií Webstránka
Martindom1

DMS MARTINDOM

Ukončená

Výťažok zo zbierky bude použitý na úhradu nákladov súvisiacich s činnosťou spoločenstva. Najmä na formačné kurzy, výjazdy a duchovno – sociálnu terénnu prácu po celom Slovensku. Tiež na náklady spojené…...

Viac informácií Webstránka
Leca

DMS TALENT

Ukončená

Občianske združenie LECA podporuje umelecky nadané deti a mládež vo všetkých umeleckých odvetviach – hudba, spev, tanec, divadlo a výtvarné umenie. Cieľom je podporovať deti dlhodobo, aby dokázali svoj talent a jeho rozvíjanie obhájiť.…...

Viac informácií
shz

DMS HEMO

Ukončená

Vyzbierané finančné prostriedky chceme použiť na realizáciu rehabilitačného táborov maloletých hemofilikov s rodičom (06/2016), rehabilitačného tábora detských hemofilikov (08/2016) a rekondično – rehabilitačné pobyty pre dospelých hemofilikov (08/2016, 11/2016). Trvanie: 1.3.2016-30.9.2016...

Viac informácií Webstránka
dms_charita

DMS UTECENCI

Ukončená

Slovenská katolícka charita vyhlásila verejnú zbierku na pomoc utečencom na Blízkom východe (najmä zo Sýrie a Iraku), ktorí museli utiecť zo svojich domovov pred hrozbou násilia zo strany džihádistov z…...

Viac informácií Webstránka
dms_charita

DMS CHARITA

Ukončená

Slovenská katolícka charita prevádzkuje Centrum Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v Ugande, kde pomáha deťom s HIV a AIDS. Centrum je otvorené od decembra 2012, pričom prvé deti doň prišli v januári 2013 a…...

Viac informácií Webstránka
ad

DMS ADRA

Ukončená

Lokálna pobočka ADRY – ADRA Srbsko od začiatku utečeneckej krízy rozbehla projekt na podporu a pomoc utečencom, ktorí sa na určitý čas na svojej ceste zastavia v hlavnom meste Srbska…...

Viac informácií Webstránka
Bez názvu

DMS LIPA

Ukončená

Výchova a vzdelávanie detí i dospelých v súlade s prírodou a planétou ako živým organizmom, podpora tvorivosti a hľadania pravdy. Trvanie: 1.1.2016-31.5.2016...

Viac informácií Webstránka
nadaciaLOGO_FINAL

DMS ADELI

Ukončená

Na rok 2016 sme v spolupráci s fotografkou Katarínou Rogelovou Husenicovou vytvorili v poradí už tretí ročník charitatívneho kalendára s názvom POKROKY Z ADELI. Kalendár spája 55 detí do projektu, ktorého cieľom je získať financie…...

Viac informácií Webstránka
admin-ajax.php

DMS TEHLICKA

Ukončená

Deti žijúce v zničenej Sýrii majú pocit, že celý svet na ne zabudol. Ich bezstarostný život bol narušený všadeprítomným násilím, smrťou a strachom. Šancou pre deti a mladých je bezpečné miesto slúžiace…...

Viac informácií Webstránka
nadacia_markiza

DMS CVI

Ukončená

Podpora vzniku nových Centier včasnej intervencie (CVI). Prostredníctvom verejnej finančnej zbierky môže každý prispieť na rozvoj špecializovaných centier, ktoré ponúkajú odborné služby rodinám s deťmi s poruchami vývinu. Trvanie: 27.12.2016-22.1.2017 /box]...

Viac informácií Webstránka
nadacia_markiza

DMS NADACIAMARKIZA

Ukončená

Nadviazaním dlhodobých partnerských pracovných vzťahov s renomovanými mimovládnymi organizáciami, budeme podporovať nimi vytvorené projekty a ich činnosť, zameranú na podporu a pomoc deťom v núdzi. Zároveň budeme podporovať iniciatívy a charitatívne myšlienky v súlade s našim programovým…...

Viac informácií Webstránka
nadacia_markiza

DMS NAVRAT

Ukončená

Finančná pomoc náhradným rodinám, ktoré majú v starostlivosti deti z detského domova. Trvanie: 5.11.2015-31.7.2016...

Viac informácií Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...