Ukončené DMS zbierky.

DMS DETSKYFOND

Ukončená

Zabezpečenie pomôcok pre deti s telesným postihnutím prostredníctvom grantistu Detský fond SR. Trvanie: 1.9.2014 – 31.7.2015...

Viac informácií Webstránka

DMS REUMA

Ukončená

Cieľom projektu je pomoc klientom, členom i nečlenom LPRe SR, pacientom s reumatickými diagnózami, aby im toto ochorenie neznižovalo kvalitu doterajšieho života a negatívne ich nepoznačilo v sociálnych a spoločenských…...

Viac informácií Webstránka

DMS HNIEZDO

Ukončená

Cieľom projektu je podpora expertného poradenstva na krízovej linke Hniezda záchrany 0905 888 234, kde tehotná žena v núdzi dostane základné a psychologické poradenstvo. Trvanie zbierky: 16.6.2014 – 31.7.2014  ...

Viac informácií Webstránka

DMS USMEV

Ukončená

Cieľom projektu je budovanie a služby občanom v našich Krízových centrách, ktoré poskytujú komplexnú starostlivosť a pomoc rodine v kríze a mladým dospelým po odchode z detského domova. Prostredníctvom našej terénnej sociálnej práce chceme podporiť klientov,…...

Viac informácií Webstránka

DMS SVETLO

Ukončená

Popis: Cieľom projektu je finančne podporiť aktivity, ktoré patria do skupiny komplexnej a celoročnej pomoci rodinám s onkologicky chorými deťmi v Košickom a Prešovskom kraji. Trvanie: 1.9.2013 – 31.12.2013...

Viac informácií Webstránka

DMS SOSAFRIKA

Ukončená

Popis: Vzdelanie je v Afrike kľúčom k úspešnej budúcnosti. Bez vzdelania nemajú deti nádej na získanie práce. Základné, stredoškolské a vysokoškolské vzdelanie, či odborný výcvik v remesle im tak umožňuje…...

Viac informácií Webstránka

DMS PLESO

Ukončená

Cieľom projektu je modernizácia a rozvoj športového areálu, bežeckých tratí, podpora športových a kultúrno-spoločenských podujatí na Štrbskom Plese, ale aj zveľaďovanie verejných priestranstiev, turistických trás, okolia jazera Štrbského Plesa, okolia…...

Viac informácií Webstránka

DMS NASILIENIE

Ukončená

Cieľom projektu je získať finančné prostriedky pre osamelé tehotné ženy v núdzi a matky s deťmi, ktoré sú obeťami domáceho násilia a sú klientkami zariadenia núdzového bývania – Domov Gianny B. Molla. Trvanie: 1.10.2013–31.12.2013...

Viac informácií Webstránka

DMS NADEJ

Ukončená

  Cieľom projektu je rozšíriť vedomosti o nevyliečiteľnom ochorení sclerosis multiplex medzi širokou verejnosťou, aby sme takto mohli osloviť prípadných darcov z radov obyvateľov Slovenska. Trvanie: 1.3.2013 – 31.12.2013...

Viac informácií Webstránka

DMS NADACIATA3

Ukončená

Popis: Pomoc osobám, ktoré sa ocitli v ohrození života, ťažkej sociálnej situácii alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou. Trvanie: 1.6.2012 – 28.2.2014...

Viac informácií Webstránka

DMS MOTYL

Ukončená

Popis: Cieľom projektu kampaň Belasý motýľ je informovať širokú verejnosť o zdravotných a sociálnych dôsledkoch svalovej dystrofie a iných nervovosvalových ochorení a o ľuďoch, ktorí s ochorením bojujú. Osvetová kampaň je spojená s verejnou zbierkou. Cieľom zbierky…...

Viac informácií Webstránka

DMS KRIDLO

Ukončená

Popis: Cieľom projektu je vyzbierať finančné prostriedky na dokončenie intermediárnej izby DFNsP v Bratislave. Okrem tohto použitia chceme pomôcť občianskym združeniam a dobrovoľným charitatívnym organizáciám, ktoré pomáhajú sociálne a zdravotne znevýhodneným deťom,…...

Viac informácií Webstránka

DMS DETOMPREZIVOT

Ukončená

Cieľom je prostredníctvom projektu Na bicykli deťom upozorniť na fakt, že šance na uzdravenie sa detí z onkologických ochorení je obrovská. Zároveň chceme dostupným športom, akou cyklistika na Slovensku určite je,…...

Viac informácií Webstránka

DMS CHARITA

Ukončená

V súčasnej dobe zdravotné poisťovne hradia iba 60% nákladov na zdravotnú starostlivosť, ktorá sa poskytuje v hospicoch. Zvyšok si musí doplácať pacient. Je to veľmi nespravodlivé zo strany poisťovní, že človek, ktorý…...

Viac informácií Webstránka

DMS GODZONE

Ukončená

Projekt „ZAPOJ SA!“ je priamou výzvou mladým ľuďom na Slovensku, zapojiť sa do aktivít zameraných na zmysluplné trávenie voľného času, neformálne vzdelávanie a výchovu mladých k dobrovoľníctvu. Ide o aktivity organizované nielen naším…...

Viac informácií Webstránka

DMS DROGYSTOP

Ukončená

Na Slovensku dramaticky rastie spotreba drog medzi žiakmi a študentmi. Užívanie drog je spôsobené ľahkovážnosťou a nedostatkom informácii. Cieľom projektu je prevencia – poskytnúť žiakom a študentom informácie o škodlivých…...

Viac informácií Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...